Natatanging Ama 2009

Mga kababayan, ang aming Natatanging Ama sa Barangay Poblacion ay isinilang dito sa Balanga, 88 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng kaniyang kapanganakan ay Agosto 31, 1920. Sa kanyang kapanahunan, siya ay maituturing na mapalad sapagkat natapos niya ang ika-anim na baitang sa elementary, na sa panahon ngayon ay halos katumbas na ng nagtapos ng kolehiyo.

Naging mapalad siya nang kanyang makataling-puso ang kanyang asawa na si Carmelita, na kung saan ay biniyayaan sila ng anim na supling. Sa kanilang masigasig na paghahanap buhay, napagtapos nila ng Inhenyero ang kanilang 4 na anak at Electronics Technology at BS IT ang dalawang iba pa.

Isa si G. Cruz sa aktibong kasapi ng Knights of Columbus noong kanyang kabataan. Ginampanan niya rito ang pagiging Worthy Warden at Faithful Pilot.

Bagamat sa ngayon, wala na siyang natatandaan sa mga makabuluhang gawaing kanyang nagampanan noong kanyang kapanahunan, bakas pa rin sa kanyang mukha ang katiwasayan ng kalooban na nagbabadya ng magandang karanasang pinagdaanan sa kanyang buhay.

Mga kababayan, narito an gaming Natatanging Ama NG Poblacion si G. VICENTE V. CRUZ.
Comments