Natatanging Ama 2011

NAMUMUKOD TANGING AMA NG BARANGAY 2011

Mga Magulang ng natatanging ama:
            Ama:   Alberto P. David 
               Ina:   Francisca L. Gomez

Pangalan :                         ROMEO G. DAVID 
Tirahan :                            Calderon st., Poblacion Balanga City, Bataan  
Kapanganakan :                November 4, 1931
Lugar ng Kapanganakan : Balanga City, Bataan 
Pangalan ng Asawa   :      Adoracion S. David 
Bilang ng Anak  :               Lima (5)
Hanapbuhay  :                   Retired Teacher


MGA KATANGIANG   PANSARILI

Antas ng Pinag-aralan
           Philippine School of Arts and Trades
Manila 

Magandang Ugali na Ipinakita

Mabait na asawa at responsableng ama sa kanilang mga anak.
Mahusay na taga-pagtaguyod at taga-gabay sa pag-aaral ng mga anak, kahit mahirap ang kanilang pagmumuhay.
Mapagmahal, maunawain at may mababang loob lalo na sa paglutas ng pampamilyang suliranin.
Madaling lapitan ng mga humihingi nang tulong kamag-anakan man o kapitbahay.
Dinidisiplina ng maayos ang mga anak upang maging mabubuting anak at mamamayang kapaki-pakinabang.
Inaasikaso ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, pinansiyal man o emosyonal.
Ulirang guro, masigasig na pinuno ng boyscout, matulungin sa kanyang kapwa guro hanggang siya ay magretiro.
Lumaking may takot sa Diyos at masunuring gumanap bilang mabuting kristiyano sa    pagsisimba hindi lamang tuwing linggo kundi sa lahat ng araw bilang pasasalamat sa mga biyayang kaloob sa kanilang buhay.
Ngayong retirado na siya kasapi na siya sa samahan ng mga Retirado Guro at malaking oras na din ang ginugugol niya sa paghahalaman ,pagpasyal sa mga lugar at kaibigan lalo na sa pag-aasikaso sa kanyang minamahal na maybahay.


Bilang ng mga Anak na Napagtapos sa Pag-aaral.

         1st Irene Gina D. Cruz – April 5,1962
                     BSIT  Foods – Graduate

         2nd Sarah Theresa D. Magat – September 27, 1963
                     BSIT – Garments – Graduate

         3rd Marie Rosario D. Ampon
                     BS Biology – UP Graduate

         4th Jonas Jesus S. David- March 29,1967
                     BS M.E. – UP Graduate

         5th Leila Nikki S. David- January 15,1971 
                     BS Statistic –UP Graduate
      
Magagandang Pakikisama Ipinakita

Nakikisalamuha sa mga taong nakapaligid.
Nagbibigay ng tulong/donasyon kapag hinihingi nang pagkakataon.
Kusang paglalagay ng mga sabitan ng mga basura para hindi ikalat ng mga aso sa daan.
Paglilinis ng kanal at lilinis ng daan.MGA MAKABULUHANG GAWAING NAISAGAWA

Pagtulong at Pakikilahok sa mga Proyekto ng Barangay

Pag­aalis ng mga plastic na nakakalat sa kanal upang hindi makatulong sa paglaki ng tubig kung may baha tuwing tag­ulan.

Pagbibigay ng Tulong Pinansiyal, Panahon, Talino at Kasanayan.

Pagbibigay ng tulong pinansiyal kung nanghihingi ang barangay.

MGA SAMAHANG ITINATAG, PINAMUNUAN AT KINASAPIAN
I cannot comment on this item. Since  my retirement on June 1, 1997 and after some months later, I went back to teaching because I know there was a need for a shop teacher, a music, and a math, tutor. I give my service for free, I have not compensation from the Balanga Elementary School Balanga City, I keep myself in the repair for broken desk (more or less (50) desk. I buy woods, nail bolt for the repair.

On the next school year, I devote my tern in teaching from Grade I to VI. There are times when I bought faucet and repair leaking or broken faucet which are a hazard to the pupils.

Last year 2010 I was invite to teach in Cupang Elementary School until present. I teach grades 3 and 4. This is way I have no time in my barangay, but I have a small garden, where my neighbor can get their vegetables, free and cleaning the canal of the community.  

PANAYAM
Wastong agtugon sa Tanong
   Nasa wasto at maayos na pagtugon sa mga tanong.

Malinaw na Pagsagot
Malinaw at maayos na pagsagot at pagpapaliwanag sa mga katanungan.

Tiwala sa Sarili
    May tiwala sa sarili at may paninindigan.

Comments